Allmänna villkor:
Mellan Tioliv AB nedan kallad grankungen och förening/skola/idrottslag/företag/skolklass eller annan motpart nedan gemensamt kallade gruppen, gäller dessa villkor.

Gruppens villkor:
Ska bestå av minst fem försäljare.
Insamlingen ska ha som syfte att tjäna pengar till ett gemensamt mål, alltså inte till egna fickpengar.
Gruppen ska ha en kontaktperson som sköter kontakten med Grankungen.


Gruppen/kontaktpersonens villkor:
Minst 18 år gammal.
Tar personligt betalningsansvar för gruppens betalningar till Grankungen.
Inga betalningsanmärkningar.
Godkänner att en kreditprövning sker.
Godkänner att vi sparar dennes personuppgifter i vår databas.
Uppdraget kan under aktivitetens gång, efter godkänd prövning överlåtas.
Betalningsansvaret kan överlåtas till annan person som lever upp till villkoren, utan att avsluta sitt uppdrag som kontaktperson. Grankungen förbehåller sig rätten att neka ny betalningsansvarig, varpå ansvaret stannar hos kontaktpersonen.
Kontaktpersonen förbinder sig att läsa och följa Grankungen instruktioner.


Grankungen skyldigheter:
Grankungen förbinder sig att ge försäljningsgruppen support och stöd under hela aktiviteten.
Grankungen förbinder sig att leverera beställda varor.
Vid fraktskador eller andra fel i leveransen förbinder sig Grankungen att ersätta med fullgoda varor inom rimlig tid. Misslyckas Grankungen med detta ersätts varans fulla inköpspris.
Om kunden vid reklamation önskar pengarna tillbaka ska Grankungen utbetala ersättningen inom 60 dagar.


Beställningsvillkor:
Beställningen är bindande när gruppen har godkännt vilkoren vid beställningen.

Betalningsvillkor:
Betalningen skall ske senast 14 dagar efter fakturan erhållits. Sker inte betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Ersättning:
Gruppen behåller skillnaden mellan försäljningspriset till sina kunder och fakturabeloppet. Grankungen tar inte ansvar för försäljningsgruppens egen redovisning av ersättningen.

Frakt:
Alla beställda varor levereras fraktfritt om inte annan överenskommelse träffats. Returfrakt som inte är reklamation bekostas av Gruppen.