Under Julgransförsäljningen

De som lyckats bäst med Julgransförsäljningen har oftast varit aktiva med att ta upp beställningar på flera ställen innan julgranarna leveras. Se därför till att marknadsföra era julgranar väl innan de kommer, nedan kommer även några tips på vad ni kan tänka på under försäljningen:

– se till att alla i gruppen när medvetna om hur många granar de ska sälja
– använd grann-principen för att sälja era granar (knacka på hos grannen)
– sätt upp en Julmarknad där ni säljer de granar som inte är förbeställda

Bästa försäljningsställena?

Det är viktigt att ni informerar alla om att just ni ska sälja julgranar. Sätt därför upp reklambladen där ni kan för att marknadsföra er, prata även med personer i er närhet för att få lite extra hjälp det kan till exempel vara:
– Arbetsplatser
– Släkt
– Vänner till familjen
– Företag/Företagare som köper till sina kunder

Vilka försäljningsargument säljer Julgranar?

Dessa fantastiska Julgranar säljer sig nästan av sig själva men här kommer några bra säljargument om det är någon som skulle behöva lite hjälp i beslutsprocessen:
– Kunden stödjer er som förening/lag/skolklass genom sitt köp
– Julgranarna är av mycket fin kvalitet
– Julgranar hör till Julen