Våra olika Julgranar

Vi arbetar i första hand med Kungsgranar. De är mycket vackra, barrar mindre än den vanliga rödgranen och är väldigt ståtliga. Om ni skulle vara intresserade av att sälja rödgranar är ni välkommna att skicka en förfrågan till info@grankungen.se så skickar vi informtion om dessa.

Kungagranen (Abies nordmanniana som den heter på latin). Har sitt naturliga utbredningsområde i sydöstra Europa och mindre Asien men de granar som vi förmedla odlas här i norden.

kungsgran

Rödgranen (Picea abies som den så enkelt heter på latin). Är vår vanliga ”skogsgran” och välkänd för oss alla och än så länge Sveriges vanligaste julgran.
rödgran